Archiwum

         20 listopada został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Wychodząc naprzeciw apelowi Rzecznika Praw Dziecka – p. Markowi Michalakowi, wsłuchaliśmy się szczególnie uważnie tego dnia w głos dzieci.

         Na naradach klasowych uczniowie wraz z wychowawcami rozmawiali na temat praw dziecka, przygotowywali plakaty ilustrujące przysługujące im uprawnienia, które zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Ponadto uczniowie na lekcjach muzyki poznali nową piosenkę, właśnie o prawach dziecka.

Przy organizacji Dnia Praw Dziecka w naszej szkole dużą aktywnością wykazał się Parlament Uczniowski, który przygotował tematyczna gazetkę oraz uczestniczył w debacie na temat praw i obowiązków dzieci w szkole. Wnioski z debaty stały się ważnym elementem tworzenia szkolnego prawa w postaci statutu placówki.

Ten dzień pokazał, że uczniowie dobrze znają swoje prawa i wiedzą, jak się zachować, jeśli byłyby one łamane.

prawa dziecka  prawa dziecka2