Archiwum

Uczniowie klas IV-VI naszej szkoły, jak zwykle nie zawiedli, czynnie włączając się do akcji ,,Sprzątania świata’’. Realizacja zadań tegorocznej edycji odbyła się 18 września i przebiegała pod hasłem ,,Wyprawa-poprawa’’. 

Zaangażowanie wychowawców klas starszych i dzieci, podejmujących działania porządkowe, tak w najbliższym otoczeniu szkoły jak i w miejskich parkach i zieleńcach, przełożyło się na wymierne korzyści społeczne.
Akcja przyczyniła się do poprawy czystości i estetyki naszego miasta, a także stała się wartościowym elementem realizacji zadań wychowawczych, głównie stwarzając możliwość rozwijania świadomości ekologicznej uczniów, służąc tym samym wyrabianiu czynnej postawy dzieci wobec środowiska, dla którego współczesny człowiek staje się czynnikiem kształtującym.