Plany lekcji

Spis treści

NY LEKCJI


KLASA I "a"
Wychowawca - Mirosława Wróbel - Barczyńska
zajęcia w sali nr 12

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 - - - - -
855- 940 - - - - -
950- 1035 - - - - -
1045- 1130 - edukacja wczesnoszkolna - edukacja wczesnoszkolna -
1140- 1225  edukacja wczesnoszkolna  j. angielski
edukacja wczesnoszkolna j. angielski religia
1245- 1330 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna eduk. informat. 5/25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1335- 1420 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1430- 1515 muzyka edukacja wczesnoszkolna religia- edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1520- 1605  -  -  -

 KLASA I "b"
Wychowawca - Aurelia Majchrzak
zajęcia w sali nr 12

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
855- 940 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
950- 1035 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna eduk. informat. 5/25
1045- 1130 muzyka  j. angielski religia j. angielski religia
1140- 1225 - -  edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1245- 1330 - - - - -
1335- 1420 - - - - -
1430- 1515 - - - - -
 1520- 1605  -  -  -  -

 

KLASA II "a"
Wychowawca - Magdalena Masłowska
zajęcia w sali nr 16

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
855- 940 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna j. niemiecki edukacja wczesnoszkolna
950- 1035 religia muzyka edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia
1045- 1130 j. angielski eduk. informat. 5/25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna j. angielski
1140- 1225 edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna - -
1245- 1330 - - - - -
1335- 1420 - - - - -
1430- 1515 - - - - -
1520- 1605 - -  -  -

  

KLASA II "b"
Wychowawca - Iwona Siemaszko - Kaszuba
zajęcia w sali nr 15

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
855- 940 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia
950- 1035 edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkolna muzyka edukacja wczesnoszkolna
1045- 1130 j. angielski j. angielski eduk. informat. 5/25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1140- 1225 - - j. niemiecki edukacja wczesnoszkolna -
1245- 1330 - - - edukacja wczesnoszkolna -
1335- 1420 - - - - -
1440- 1515 - - - - -
1520 - 1605 - - - - -

 

KLASA II "c"
Wychowawca - Marta Malinowska
Zajęcia w sali nr 13

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia
855- 940 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna j. angielski
950- 1035 j. niemiecki j. angielski edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkolna
1045- 1130 edukacja wczesnoszkolna muzyka edukacja wczesnoszkolna eduk. informat. 5/25 edukacja wczesnoszkolna
1140- 1225 edukacja wczesnoszkolna - edukacja wczesnoszkolna - edukacja wczesnoszkolna
1245- 1330 - - - - -
1335- 1420 - - - - -
1440- 1515 - - - - -
1520 - 1605 - - - - -

 


 

KLASA III "a"
Wychowawca - Anna Jaskulska
zajęcia w sali nr 10

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna basen j. angielski j. angielski
855- 940 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna basen religia edukacja wczesnoszkolna
950- 1035 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna basen edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1045- 1130 religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna muzyka
1140- 1225 j. angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna j. angielski
1245- 1330 - eduk. informat. 5/25 - - -
1335- 1420 - - - - -
1440- 1515 - - - - -
1520 - 1605 - - - - -

 


KLASA IV "a"

Wychowawca - Dorota Grześ

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 - - matematyka 10 j. angielski gr. II -
855- 940 -
- religia CZ. informatyka 5/25 -
950- 1035 j. angielski gr. II 40 j. angielski gr.II 43 muzyka 15
matematyka 33 j. angielski gr.I 40
1045- 1130 wf dz/chł wf dz/chł
j. polski 15 j. polski 28 plastyka 36
1140- 1225 matematyka 16 religia 15 przyroda 16 technika 36 wf dz/chł
1245- 1330 j. polski 16 j. polski 10 - historia 13 wf dz/chł
1335- 1420 nar. klasowa 16 matematyka 33 - WDŻ przyroda 13
1440- 1515 j. angielski gr. I 28 j. niemiecki 43 - j. polski 13
1520 - 1605 j. angielski gr. I 28 - - - -

 

KLASA IV "b"
Wychowawca - Izabela Firkowska

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 matematyka 28 - matematyka 33 wf dz. -
855- 940 przyroda 8 - muzyka 10 wf dz. wf dz.
950- 1035 j. polski 45 wf chł. j. polski 36 j. angielski 35/40 wf dz.
1045- 1130 historia 8 j. polsi 16 j. niemiecki 13 matematyka 13 j. polski 15
1140- 1225 religia 40 technika 36 informatyka 5/25 religia 16 plastyka 36
1245- 1330 wf chł. nar. klasowa 16 wf chł. j. polski 10 matematyka 10
1335- 1420 - j. angielski 35/16 wf chł. WDŻ j. angielski 10/15
1440- 1515 - przyroda 38 - -
1520 - 1605 - - - - -

 

KLASA IV "c"
Wychowawca - Karina Werra

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 j. niemiecki 12 historia 29 - - wf dz/chł
855- 940 informatyka 5/25  technika 36 - - j. angielski 35/40
950- 1035 przyroda 38 wf dz/chł - - plastyka 36
1045- 1130 wf dz/chł matematyka 33 - wf chł. przyroda 38
1140- 1225 j. polski 35
j. polski 13 wf dz. muzyka matematyka 15
1245- 1330 religia 13 j. angielski 35/13 matematyka 13 matematyka  j. polski 15
1335- 1420 - - j. polski 13 j. polski narada klasowa 28
1440- 1515 - - j. angielski  WDŻ -
1520 - 1605 - - religia 43 - -

 

KLASA IV "d"
Wychowawca - Janusz Werra

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 wf dz - - -
-
855- 940 wf dz - wf dz wf chł
-
950- 1035 j.ang. gr.I25/inf.gr.II5 -
wf dz j. niemmiecki 45 -
1045- 1130 matematyka 13 religia cz.
j. angielski 35/40
matematyka 33 -
1140- 1225 j. polski 15 j. polski 43
religia cz.
j. polski 13 j.ang. gr.II5/inf.gr.I25
1245- 1330 przyroda 15 matematyka 15
przyroda 16
technika 36
matematyka 33
1335- 1420 wf chł historia 15 j. polski 28 nar. klasowa 15 j. polski 45
1430- 1515 wf chł j. angielski 28/35 wf chł WDŻ 29 plastyka 36
1520 - 1605 - muzyka 28 - - -

 

KLASA V "a"
Wychowawca - Elżbieta Moralewicz

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 matematyka 33 geografia 38 -
- -
855- 940 j. niemiecki 28
matematyka 31 - - WDŻ cz
950- 1035 j. polski 36
informatyka 5/25 -
-
nar. klasowa cz.
1045- 1130 plastyka 36
historia 28 wf dz. religia 40 wf dz/chł
1140- 1225 wf dz/chł
j. polski 45 matematyka 12 wf dz/chł matematyka 16
1245- 1330 j. angielski 10/35 biologia 45 j. polski 15 j. polski 28 j. polski 16
1335- 1420 - - religia 33 muzyka 33 historia 38
1430- 1515 - - technika 36 j. angielski 38/35 j. angielski 35/33
1520 - 1605 - - wf chł. - -


 

KLASA V "b"
Wychowawca - Małgorzata Bratasz

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 - -
historia 8 - -
855- 940 - -
matematyka 33
- wf dz./chł.
950- 1035 -
-
j. polski 45
-
matematyka 8
1045- 1130 j. polski 29
-
muzyka 28 - geografia 29
1140- 1225 wf dz/chł
wf dz/chł
wf dz/chł matematyka 33
nar. klasowa cz.
1245- 1330 j. angielski 35/28
matematyka 33 j. niemiecki 33 religia 29
religia 36
1335- 1420 historia 29 biologia 31 - j. polski 45 j. polski 31
1430- 1515 plastyka 36 j. polski 45 - j. angielski 35/38 j. angielski 8/35
1520 - 1605 - informatyka 5/25 - technika 36 -

 

KLASA V "c" 
Wychowawca - Kamila Komorowska

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 - - geografia 38 religia 36
 biologia 38
855- 940 -
-
j. angielski 35
j. polski 45 j. polski 29
950- 1035 - -
religia 31
historia 36
j. angielski 35
1045- 1130 -
nar. klasowa 40
wf dz/chł
j. angielski 36
wf dz/chł
1140- 1225 wf dz.
matematyka 8
j. polski 35
wf dz/chł
matematyka 33
1245- 1330 j. polski 33
j. polski 43 technika 36
matematyka 45
muzyka 28
1335- 1420 mateatyka 33 historia 29 -
WDŻ 40 -
1430- 1515 j. niemiecki 35 informatyka 5/25 - - -
1520 - 1605 plastyka 36 wf chł. - - -

 

KLASA V "s"
Wychowawca - Iwona Błądkowska

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 - wf dz/chł
-
j. polski 45
-
855- 940 j. angielski 35/40 wf dz/chł -
matematyka 36
j. polski 36
950- 1035 biologa 31
matematyka 8 nar. klasowa cz. wf dz/chł religia 43
1045- 1130 informatyka 5/25
j. niemiecki 35
matematyka 36
wf dz/chł
j. angielski 35/40
1140- 1225 j. polski 45
geografia 38 technika 36
j. angielski 35/40 wf dz/chł
1245- 1330 matematyka 35
muzyka 28
historia 28
religia 16
wf dz/chł
1335- 1420 wf dz/chł
j. ppolski 45 j. polski 45 hisoria 29 plastyka 36
1430- 1515 wf dz/chł - wf dz/chł - -
1520 - 1605 - - wf dz/chł - -

KLASA VI "a"

Wychowawca - Ewelina Pietrzyk

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 j. angielski 35 j. polski 28
religia 43 matematyka 33
matematyka 28
855- 940 matematyka 43
matematyka 8
matematyka 8
religia 43
wf dz/chł
950- 1035 wf dz/chł
historia 29
przyroda 38 przyroda 38
historia 29
1045- 1130 j. polski 45 technika 36
wf dz/chł
wf dz/chł
informatyka 5/25
1140- 1225 przyroda 38 j. niemiecki 36 j. angielski 38 j. polski 8 j. polski 38
1245- 1330 muzyka 28
-
j. polski 45
j. polski 8 j. angielski 35
1335- 1420 -
- -
plastyka 36 nar. klasowa 35
1430- 1515 -
- - - -
1520 - 1605 - - - - -

 

KLASA VI "b"
Wychowawca - Lilla Marciniak

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 j. polski 29 technika 36 muzyka 28
matematyka 28 matematyka 35
855- 940 plastyka 36
j. angielski 35/10 matematyka 36
j. polski 28
wf dz/chł
950- 1035 wf dz/chł j. polski 45
religia 43 j. polski 28
przyroda 38
1045- 1130 matematyka 38 historia 29
wf dz/chł wf dz/chł
j. polski 28
1140- 1225 informatyka 5/25
j. niemiecki 33
j. polski 28 religia 43 j. angielski 35/40
1245- 1330 nar. klasowa 36
matematyka 36
historia 29
pzyroda 38 -
1335- 1420 przyroda 38
- j. angielski 35/38
-
-
1430- 1515 - -
- - -
1520 - 1605 - - - - -

 

KLASA VI "s"
Wychowawca - Joanna Borkowska

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 przyroda 38 matematyka 45
matematyka 36 wf
religia 43
855- 940 historia 29
j. angielski 35/40 j. polski 28 wf
przyroda 38
950- 1035 wf
technika 36
j. polski 28
historia 29
matematyka 28
1045- 1130 wf j. polski 43
przyroda 38 matematyka 8
j. polski 45
1140- 1225 matematyka 33 wf wf
j. niemiecki 45
j. angielski 35/40
1245- 1330 j. polski 45
wf
wf
j. polski 43
nar. klasowa 29
1335- 1420 muzyka 28 informatyka 5/25
j. angielski 35/38
religia 43 wf
1430- 1515 - wdż -
plastyka 36 wf
1520 - 1605 - - - - -

 

KLASA VII "a" 
Wychowawca - Beata Arcimowicz

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 j. polski 43 j. angielski 35/43
wf dz/chł
religia 43
matematyka 33
855- 940 matematyka 31
biologia 38 geografia 38
matematyka 29
chemia 31
950- 1035 chemia 28
j. polski 33 matematyka 33
wf dz/chł
wf dz/chł
1045- 1130 matematyka 35
wf dz/chł j. polski 43 fizyka 31
fizyka 31
1140- 1225 j. angielski 35/40 informatyka 5/25
historia 29
j. polski 28 j. polski 28
1245- 1330 muzyka 28
j. niemiecki 31
religia 43
j. niemiecki 45
j. angielski 35/40
1335- 1420 historia 29 - biologia 31 geografia 38 nar. klasowa 33
1430- 1515 plastyka 36 - - - -
1520 - 1605 - - - - -

 

KLASA VII "b"
Wychowawca - Krzysztof Woźniak

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 biologia 31 j. angielski 35/43
wf dz/chł
-
historia 29
855- 940 matematyka 33
j. polski 43 historia 29
j. polski38
j. polski 45
950- 1035 j. polski 43
matematyka 33 matematyka 8
wf dz/chł wf dz/chł
1045- 1130 j. angielski 35/40
wf dz/chł j. polski 8 j. niemiecki 35
matematyka 33
1140- 1225 plastyka 36 chemia 31
religia 43
geografia 31 chemia 31
1245- 1330 fizyka 31
geografia 38
biologia 38
informatyka 5/25
j. angielski 35/40
1335- 1420 - muzyka 28 nar. klasowa 8 fizyka 31 j. niemiecki 8
1430- 1515 - - - religia 43 -
1520 - 1605 - - - - -

 

KLASA VII "s"
Wychowawca - Krzysztof Borysiewicz

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 plastyka 36 j. polski 8
wf chł
j. niemiecki 8
j. polski 8
855- 940 bologia 38
matematyka 33
wf dz/chł
j. polski 8
matematyka 33
950- 1035 j. polski 29
j. angielski 35/40 j. angielski 35/40
chemia 31
biologia 45
1045- 1130 matematyka 33
chemia 31 matematyka 33
geografia 38
nar. klasowa cz.
1140- 1225 historia 29
muzyka 28
j. polski 8
informatyla 5/25
religia 43
1245- 1330 wf dz/chł
j. niemiecki 8
fizyka 31
j. angielski 35/40
fizyka 31
1335- 1420 wf dz/chł
geografia 38
historia 29
wf dz/chł
wf chł
1430- 1515 - wf dz/chł religia 43 wf chł
wf chł
1520 - 1605 - wf chł - - -

 

KLASA VIII "a"
Wychowawca - Monika Holak

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 j. polski 45
matematyka 33 -
fizyka 31
j. polski 45
855- 940 wf dz/chł
historia 29
religia 43 biologia 35
religia 43
950- 1035 geografia 8
nar. klasowa cz.
wf dz/chł
matematyka 8
chemia 31
1045- 1130 chemia 43
j. polski 45
fizyka 31
j. polski 29
matematyka 43
1140- 1225 matematyka 31
j. angielski 35/29/40
j. polski 45
WOS 29 j. niemiecki 8
1245- 1330 informatyka 5/25
wf dz/chł
j. angielski 8/35/40
wf dz/chł
ed. dla bezp. 29
1335- 1420 WOS 45 j. niemiecki 8
matematyka 33 j. angielski 8/28/35
historia 29
1430- 1515 -
- - -
-
1520 - 1605 - - - - -

KLASA VIII "b"
Wychowawca - Jolanta Dobska

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 matematyka 8
historia 31 WoS 29
historia 29
chemia31
855- 940 wf dz/chł
geografia 31
chemia31
fizyka31
ed. dla bezp. 8
950- 1035 WoS 35
fizyka31
wf dz/chł
religia 43
matematyka 33
1045- 1130 j. polski 31
matematyka 38
j. polski 45
j. polski 43
j. niemiecki 8
1140- 1225 j. niemiecki 8
j. angielski 35/29/40 mtematyka 33 matematyka 38
j. polski 45
1245- 1330 biologia 43
wf dz/chł
j. angielski 8/35/40
wf dz/chł
religia 43
1335- 1420 informatyka 5/25 j. polski 43
nar. klasowa 25 j. angielski 8/28/35
-
1430- 1515 - - - -
-
1520 - 1605 - - - - -

KLASA VIII "c"
Wychowawca - Ewa Spiczak - Brzezińska

Godziny lekcyjne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800- 845 wf dz/chł
-
fizyka31
biologia 38
j. polski 36
855- 940 j. polski 45
j. polski 45
j. polski 45
matematyka 33
matematyka 28
950- 1035 matematyka 33
geografia 38 historia 29
informatyka 5/25 j. niemiecki 13
1045- 1130 historia 29
matematyka 8
matematyka 8
j. polski 45 wf dz./chł.
1140- 1225 chemia 43
j. angielski 35/229/40
chemia 31
wf dz/chł
WoS 29
1245- 1330 j. niemiecki 8
WoS 29
j. angielski 8/35/40
fizyka 31
nar. klasowa 8
1335- 1420 ed. dla bezp. 8
wf dz/chł
religia 43
j. angielski 8/28/35
religia 43
1430- 1515 -
- - -
-
1520 - 1605 - - - - -