Kadra

 

NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI

 • Beata ARCIMOWICZ - mgr matematyki, Opiekun Koła Matematycznego, Ligi Matematycznej, twórca sukcesów uczniowskich w konkursach "Kangur", "Alfik", "Gry matematyczne i logiczne".
 • Elżbieta BIŃKOWSKA - mgr biologii, studia podyplomowe z przyrody, z wiedzy o środowisku; kurs kwalifikacyjny do prowadzenia zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie. Realizator edukacji ekologicznej i prozdrowotnej. Uczniowie wielokrotnie byli finalistami konkursów ekologicznych, przyrodniczych i zdrowotnych.
 • Joanna BORKOWSKA - mgr geografii, studia podyplomowe z przyrody. Realizator innowacji pedagogicznej pt. "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie". Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego "Euroludki". Przewodnicząca Zespołu Matematyczno - Przyrodniczego. Propaguje wiedzę ekologiczną, regionalną, europejską poprzez udział w konkursach i akcjach: Obserwator Wybrzeża, Sprzątanie Świata, My i las, Europa w szkole.
 • Jolanta DOBSKA - mgr geografii, inżynier informatyki, studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Unijnymi, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Autor i administrator szkolnej strony internetowej. Rozwija zainteresowania uczniów w zakresie wiedzy komputerowej, aktywizuje uczniów do konkursów informatycznych. W roku szkolnym 2005/2006 zdobyła tytuł "Nauczyciela z klasą".
 • Alicja GARSZTKA - mgr pielęgniarstwa, studia podyplomowe z logopedii.Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców uczniów z wadami wymowy. Podejmowanie działań poszerzających świadomość logopedyczną.
 • Małgorzata GIERSZEWSKA - mgr psychologii, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Studia podyplomowe - Psychoprofilaktyka w Edukacji i Placówkach Oświatowo-Wychowawczych.
 • Dorota GRZEŚ - mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe - język angielski w nauczaniu zintegrowanym, licencjat z filologii angielskiej, Roczne Studium Bibliotekarskie. W roku szkolnym 2005/2006 zdobyła tytuł "Nauczyciela z klasą". Opiekun Parlamentu Uczniowskiego.
 • Luba HYŃKO - mgr muzyki, studia podyplomowe ze sztuki. "Odkrywca" młodych talentów muzycznych i plastycznych. Uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach plastycznych: regionalnych, ogólnopolskich.
 • Anna JASKULSKA - mgr pedagogiki, licencjat, z Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkonej. Opiekun Koła Żywego Słowa. Współautorka szkolnych, miejskich i środowiskowych uroczystości. Koordynator do spraw bezpieczeństwa.
 • Danuta KOŁACZEK - mgr rekreacji ruchowej, kurs z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Opiekun SKS. Uczniowie odnoszą sukcesy w Miejskiej Olimpiadzie Młodzieży, Czwartkach Lekkoatletycznych, mitingach.
 • Elżbieta KOMOROWSKA - mgr filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany, menedżer oświaty, Lider oświaty gminnej, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

 • Krystyna KOZŁOWSKA - mgr filologii polskiej, egzaminator Państwowej Komisji Egzaminacyjnej; studia podyplomowe z bibliotekarstwa z informatyką naukową. Współautorka Encyklopedii Szkoły. Krzewi kulturę i poprawność językową w konkursie "Corrida Ortograficzna".
 • Wiesława LEWANDOWSKA - mgr wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej. Realizatorka innowacji pedagogicznej z edukacji regionalnej "Ustka i jej okolice, wędrówki i spotkania". Pomysłodawca Szkolnego Konkursu Matematycznego "Liczyrzepka".
 • Aurelia MAJCHRZAK - mgr edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z bibliotekarstwa z informatyką naukową, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.
 • Marta MALINOWSKA - mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna. Opiekun koła umuzykalniającego. Realizatorka innowacji pedagogicznej pn. "Ustka i jej okolice, wędrówki i spotkania". Współautorka Konkursu Matematycznego dla klas I-III "Liczyrzepka".
 • Lilla MARCINIAK - mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe - technika z informatyką, kurs z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Szkolny "scenograf" - projektuje dekoracje do uroczystości i imprez szkolnych. Realizatorka wychowania komunikacyjnego w szkole.
 • Magdalena MASŁOWSKA - mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe Formy taneczno - gimnastyczne i aerobik, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Opiekun Koła Tanecznego.
 • Bożena PETRYKOWSKA - mgr pedagogiki, studia podyplomowe w zakresie nauczania początkowego i bibliotekoznawstwo z informacją naukową. Koordynator programu "Rozwijamy talenty" oraz "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Autorka innowacji pedagogicznej "Sozologia w edukacji wczesnoszkolnej". Współautorka "Encyklopedii Szkoły".
 • Ewelina PIETRZYK - mgr filologii angielskiej. Zaangażowana w edukację językową i europejską. Jej uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w ogólnopolskich konkursach języka angielskiego, przewodnicząca Szkolnego Zespołu Nauczycieli Języka Angielskiego.
 • Stefania SALACHNA - mgr pedagogiki, wdraża nowatorskie i innowacyjne metody pracy, krzewi kulturę regionalną, szkolny dekorator.
 • Iwona SIEMASZKO-KASZUBA - mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe z logopedii, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej. Współautorka szkolnych i środowiskowych uroczystości, uczniowie zdobywają sukcesy w konkursach i przeglądach artystycznych. Przewodnicząca Szkolnego Zespołu Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej.
 • Ewa SPICZAK-BRZEZIŃSKA - mgr filologii polskiej, studia podyplomowe z historii, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Egzaminator Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Współautorka Encyklopedii Szkoły. Przewodnicząca Zespołu Wychowawców klas IV - VI
 • Jadwiga SZEWCZYK - mgr nauczania początkowego,studia podyplomowe - język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Licencjat filologii angielskiej. Autorka i realizatorka Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla klas trzecich.
 • Janusz WERRA - mgr wychowania muzycznego, studia podyplomowe wychowanie fizyczne. Twórca ogólnopolskich i międzynarodowych sukcesów wokalnych, animator życia kulturalnego i sportowego w szkole.
 • Mirosława WRÓBEL - BARCZYŃSKA - mgr pedagogiki, opiekun Koła Plastycznego. Realizatorka Ogólnopolskiego Programu "Czytające szkoły". Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych, ogólnopolskich, regionalnych i środowiskowych, opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności.
 • Irena ZNAJDEK - mgr pedagogiki . Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności. Organizatorka Szkolnego Konkursu Matematycznego "Liczyrzepka".

NAUCZYCIELE MIANOWANI

 • Wojciech BEYGA - mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i wychowania fizycznego. Opiekun SKS, organizator Miejskiej Olimpiady Młodzieży.
 • Małgorzata BRATASZ - mgr ekonomii, studia podyplomowe informatyka z przygotowaniem pedagogicznym.
 • Izabela FIRKOWSKA - mgr wychowania fizycznego. Instruktor piłki ręcznej. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć kompensacyjno - korekcyjnych.
 • Robert GROMEK - mgr teologii.
 • Monika HOLAK - mgr filologii polskiej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Przewodnicząca Szkolnego Zespołu Humanistów.
 • Kamila KOMOROWSKA - mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej , licencjat filologia angielska.
 • Agnieszka MARKOWSKA - mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej , wychowawca świetlicy szkolnej.
 • Genowefa SMAGACZ - mgr pedagogiki. Wychowawca świetlicy terapeutycznej.
 • Małgorzata TOMASZEK - s. Fazjana - wykształcenie wyższe zawodowe - licencjat z liturgiki, opiekunka Koła "Dzieci Maryi". Organizatorka konkursów biblijnych, recytatorskich, pielgrzymek do miejsc kultu religijnego.
 • Artur WDOWIAREK - mgr wychowania fizycznego.

NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI

 • Edyta MIRAŃSKA - mgr pedagogiki o specjalności praca socjalna z resocjalizacją, studia podyplomowe - terapia pedagogiczno - psychologiczna, integracja sensoryczna. Posiada I i II stopień terapeuty integracji sensorycznej pod patronatem PSTIS. Pełni funkcję pedagoga szkolnego.
 • Krzysztof WOŹNIAK - mgr matematyki i informatyki, opiekun Koła Matematycznego i Ligi Matematycznej.

 

NAUCZYCIELE STAŻYŚCI

 • JOANNA BAKINOWSKA - nauczyciel-bibliotekarz, mgr stosunków międzynarodowych, studia podyplomowe: edukacja biblioteczna z technologią informatyczną

ADMINISTRACJA

Główny ksiegowy-mgr Anna Skowron
Sekretarz szkoły - mgr Marzena Andrzejewska
Kierownik gospodarczy - mgr Gabriela Rajnert
Referent - Elżbieta Abramczyk
Obsługa:
Kościołek Jan
Krzyszczuk Marta
Kucharska Małgorzata
Pawłowska Danuta
Rogulska Maria
Sokołowska Marianna
Wrzachol Małgorzata