Pedagog i Psycholog

GODZINY PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA
tel. (0-59) 814 44 17

 

Pedagog - Edyta Mirańska

poniedziałek 800 - 1430;

wtorek 830 - 1130;

środa 830 - 1330

czwartek 800 - 1200;

piątek 800 - 1130;

 

Psycholog - Małgorzata Gierszewska

 wtorek 12 30 - 18 00;

środa 730 - 12 30 ; 

czwartek 730 - 12 00 ;