Pedagog i Psycholog

GODZINY PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA
tel. (0-59) 814 44 17

 

Pedagog - Edyta Mirańska

  • poniedziałek 900 - 16 00;
  • wtorek 800 - 1230;
  • środa 800 - 1000;
  • czwartek 830 - 1430;
  • piątek 800 - 1230;

 

Psycholog - Małgorzata Gierszewska

  •  poniedziałek 7 30 - 12 30;
  • środa 730 - 11 30 (w tym zajęcia z uczniami 950 - 1130)
  • czwartek 1230 - 18 30 (w tym zajęcia z uczniami 1230 - 1330)