Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce:

 

PRZEWODNICZĄCY - Monika Dębowska

 WICEPRZEWODNICZĄCY - Magdalena Szlagowska

 SKARBNIK - Gabriela Rajnert

SEKRETARZ - Anna Ćwigoń - Słomkowska

 

 Komisja Rewizyjna


Joanna Kwiatkowska - przewodnicząca

  Marzena Andrzejewska- członek

  Anna Kowal- członek

 

Prezydium Rady Rodziców

 

1. p. Szlagowska Magdalena

2. p. Maciejuk Małgorzata

3. p. Ćwigoń Słomkowska Anna

4. p. Skowron Anna

5. p. Rajnert Gabriela

6. p. Dębowska Monika

 

Loading ...

Loading ...