Regulaminy

REGULAMINY

 

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 • Z biblioteki mają prawo korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 • Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 • Jednorazowo wolno wypożyczać tylko trzy książki na okres dwóch tygodni.
 • Za zgodą bibliotekarza można przedłużyć czas korzystania z książki.
 • Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni czytelnicy.
 • Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy zwrócić wszystkie książki do biblioteki.
 • Uczniowie oraz inni czytelnicy odchodzący ze szkoły winni rozliczyć się z biblioteką.
 • Obowiązkiem każdego czytelnika jest poszanowanie książek.
 • Za zniszczoną lub zaginioną książkę wypożyczający oddaje taką samą albo inną o zbliżonej wartości.
 • W bibliotece obowiązuje cisza.

 

Regulamin Korzystania z Centrum Multimedialnego

Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji

Zasady korzystania se stanowiska komputerowego

 1. Zamiar skorzystania z komputera zgłaszamy nauczycielowi - bibliotekarzowi.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
 3. Komputer uruchamia i wyłącza bibliotekarz.
 4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania.
 5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy.
 6. Zalecane jest wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej za pośrednictwem stron internetowych.
 7. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z dysku oraz z pulpitu zapisane przez siebie pliki.
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy przy komputerze.
 10. Podczas korzystania z komputera obowiązuje zakaz jedzenia i picia.

 

 

ZABRANIA SIĘ

 1. Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw oraz korzystania z komunikatorów (gadu-gadu, czat).
 2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 3. Wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.