Aktualności

Aktualności

Uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze poradzili sobie na egzaminie ósmoklasisty, świadczą o tym wyniki otrzymane 31 lipca 2020 roku.

L.p. Część egzaminu SP1 Ustka gmina powiat województwo kraj
1. Język polski 70.08% 55,93% 54,06% 57,83% 59%
2. Matematyka 53,15% 39,47% 38,9%  45,48% 46%
3. Język obcy nowożytny 63,85% 49,46% 45,39% 53,75% 54%

Gratulujemy uczniom i życzymy wszystkim dostania się do szkoły pierwszego wyboru.

Drodzy Rodzice,

Uczniowski Klub Sportowy CSW Opty Ustka w Ustce ogłasza nabór do szkółki żeglarskiej dla najmłodszych. Nowa grupa regatowa składać się będzie z dziewcząt i chłopców w wieku 7-10 lat. Przyszłych żeglarzy czekają m.in.:

 • gry i zabawy na wodzie,
 • nauka pływania na łódce optimist,
 • nauka zasad bezpieczeństwa na i nad wodą,
 • rejsy łodziami typu DZ i jachtami morskimi,
 • wakacyjne zgrupowania i obozy,
 • regaty wewnętrzne oraz wyjazdowe,
 • zimowe zajęcia ogólnorozwojowe na hali sportowej,
 • zimowe zajęcia na basenie.
 • i wiele innych atrakcji

Gwarantujemy opiekę i szkolenie prowadzone przez profesjonalnych instruktorów żeglarstwa Pana Marka Czabana oraz Macieja Polańskiego. Zapewniamy również sprzęt żeglarski i asekuracyjny oraz łódki szkoleniowe Optimist.

Żeglarstwo to nie tylko wspaniała sportowa przygoda, ale również niezastąpiona szkoła samodyscypliny i odwagi. Dzieci uczą się samodzielności, zasad fair-play, funkcjonowania w zgranej grupie, którą łączy wspólna pasja.

 

Wszystkich zainteresowanych Klub zaprasza na "otwarte popołudnie" w dniu 4 lipca 2020 r.
w godzinach 14.00-18.00. To świetna okazja, by porozmawiać z trenerem i dowiedzieć się, jak będą wyglądały zajęcia. Klub mieści się w Usteckim porcie przy ulicy Bohaterów Westerplatte 19B (strona zachodnia przy II molo).

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka https://www.facebook.com/groups/cswoptyustka

Serdecznie zapraszamy :)

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące  półkolonii letnich informuję ,iż ze względu na  panującego  wciąż  wirusa COVID-19 i wynikające z tego faktu obostrzenia sanitarne tegoroczne półkolonie nie będą realizowane w dotychczasowej formule.

Nie oznacza to jednak, że zupełnie rezygnujemy z prowadzenia letniego wypoczynku. Chcemy żebyście Państwo wiedzieli, iż w myśl  obowiązujących nas (obligatoryjnie) Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży musimy ograniczyć  wszelkiego rodzaju  wyjścia, wyjazdy, kontakty zewnętrzne. Tak więc opieka, zabawy i zajęcia będą odbywały się w budynku szkoły i w jej okolicach, ewentualne wyjścia  dzieci realizowane tylko w zgodzie z w/w Wytycznymi –to główne  założenia  programu półkolonii.

Jednocześnie informuję  o możliwości  zawieszenia bądź odwołania w każdej chwili dalszych turnusów w sytuacji  podjęcia takiej decyzji przez władze sanitarne.

 Terminy turnusów:

 • I  turnus: 06.07.2020r.- 17.07.2020r. (zajęcia w budynku SP3 oraz SP1)
 • II turnus: 20.07.2020r.- 31.07.2020r. (zajęcia w budynku SP2 oraz SP1)
 • III turnus: 03.08.2020r.- 14.08.2020r. (zajęcia w budynku SP2 oraz SP1)

Zajęcia odbywają się od 9:00 do 16:00 (w celu ograniczenia skupisk rodziców/opiekunów, prosimy o odbiór dzieci od 15:45). W trakcie pobytu na zajęciach dzieci mają zapewnione drugie śniadanie i obiad.

Prosimy o dostarczenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia w pierwszym dniu turnusu oraz o zapoznanie się z procedurami.

Uczestnicy wypoczynku:

 1. Są zdrowi, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dzieci przychodzą pierwszego dnia z podpisanym oświadczeniem – wzór w załączniku).
 2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku (nie wchodzą do budynku szkoły)
 4. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
 5. Rodzic/Opiekun przyprowadza dziecko na wyznaczoną godzinę. Jest wyposażony wraz z dzieckiem w maseczkę ochronną. W wejściu do szkoły dziecko ma mierzoną temperaturę przez wyznaczonego pracownika. Jeśli nie przekracza ona 37˚C, może uczestniczyć w zajęciach. Jeśli przekracza 37˚C, uczeń nie zostaje wpuszczony do szkoły.
 6. W holu dziecko dezynfekuje ręce i czeka na nauczyciela lub pracownika szkoły, z którym udaje się do wyznaczonej sali.
 7. Gdy już wszyscy uczestnicy zajęć zajmą swoje miejsca, wówczas mogą zdjąć maseczki ochronne, które ponownie zakładają po zakończeniu zajęć przed opuszczeniem sali.
 8. Po zajęciach uczniowie pod opieką udają się do wyjścia, zachowując między sobą odstępy 2 m. Rodzice odbierają uczniów przed szkołą.
 9. Jeżeli rodzic chce odebrać dziecko przed zakończeniem zajęć, dzwoni dzwonkiem przy drzwiach wejściowych, przekazuje tę informację pracownikowi szkoły i oczekuje na dziecko przed budynkiem.

Serdecznie zapraszamy na relację na żywo z Uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego Klas Ósmych. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale YouTube szkoły pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UC_v_93-DxSaTnodzhWlKimw 

Harmonogram zakończenia:

 • 9:00 - klasa VIII A
 • 10:30 - klasa VIII B
 • 12:00 - klasa VIII S

 

 

          Miło nam przekazać wieści na temat osiągnięć naszych uczniów w konkursach polonistycznych.

W I Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Młodzieży „Witkacy. Napisane dzisiaj” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku oraz Międzynarodową Organizację Soroptimist International Klub w Słupsku nasz uczeń Mateusz Kempa z VIIIS otrzymał wyróżnienie.

Sukces krasomówczy odniósł uczeń klasy VA Igor Rogala, który pięknym słowem zdobył III nagrodę w XXXVII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej w kategorii klas IV-VI.

Serdecznie gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom!