Aktualności

Aktualności

W dniach 30 października oraz 2 i 3 listopada w ramach doradztwa zawodowego, gościem siódmych klas był przedstawiciel zawodu – RATOWNIK MEDYCZNY – Pan Marcin Szafrański.

Zajęcia miały na celu zapoznanie z zawodem ratownika medycznego, wskazanie ścieżek edukacyjnych oraz umiejętności, predyspozycji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu. Ponadto Uczniowie czynnie uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, korzystając z wiedzy i umiejętności Ratownika Medycznego.

         Aby wychować młode pokolenie Polaków w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji narodowej, szkoła podejmuje szereg działań. Dzieci i młodzież nie tylko poznają dzieje Polski na lekcjach historii, ale także uczestniczą w obchodach świąt narodowych i ważnych rocznic, uczą się patriotycznych pieśni i piosenek żołnierskich, są zaznajamiani z osiągnięciami polskiej kultury, sztuki, nauki oraz sylwetkami wybitnych Polaków.

Wspaniałą okazją do lekcji patriotyzmu jest Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku obchodziliśmy je bardzo radośnie, gdyż towarzyszyła nam Ustecka Orkiestra Dęta. Na wstępie uczniowie przygotowani przez p. E. Spiczak-Brzezińską i p. K. Borysiewicza przypomnieli drogę Polaków do odzyskania niepodległości. Przekaz słowny dopełniła prezentacja multimedialna.

Nasi uczniowie trafnie zauważyli, iż to święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy swoich dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości, dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce, dzięki którym przetrwał nasz język, nasza kultura i tradycja.  

W obchodach Święta Niepodległości towarzyszy nam zawsze pieśń ojczysta. Śpiew przekazywany z pokolenia na pokolenie jest świadectwem historii i sprawdzianem tożsamości narodowej. Polska pieśń jednoczyła i umacniała rodziny, stawała się zawołaniem bojowym, dodając sił żołnierzom i powstańcom oraz rozpalała miłość do Ojczyzny. W czasach zaborów i okupacji była zakazana, a za jej wykonywanie surowo karano. Dzisiaj możemy słuchać jej i cieszyć się nią bez przeszkód. Właśnie dlatego postanowiliśmy uczcić Święto Niepodległości pięknym koncertem w wykonaniu Usteckiej Orkiestry Dętej.

Oprócz pieśni patriotycznych, do których śpiewem włączyła się społeczność szkolna, wysłuchaliśmy też innych, znanych utworów. Koncert brawurowo prowadził kapelmistrz – pan Zbigniew Maciąg, który nie tylko dyrygował orkiestrą, ale również barwnie opowiadał uczniom o kolejnych instrumentach tworzących Orkiestrę.

Spotkanie pokazało, jak można cieszyć się Świętem Niepodległości i obchodzić je w radosny sposób.

Składamy serdeczne podziękowania

Panu Kapelmistrzowi i Muzykom Usteckiej Orkiestry Dętej.

 

         Bardzo ważnym zadaniem współczesnej oświaty jest wychowanie młodego pokolenia. Należy tak organizować życie szkoły, aby dzieci i młodzież dostrzegały potrzeby innych i na miarę swoich możliwości starały się pomagać potrzebującym. I chociaż w programie nauczania nie ma lekcji wrażliwości, to tematyka ta często pojawia się w szkolnej klasie.

Tak było również we wrześniu bieżącego roku, gdy odpowiedzieliśmy na apel Pomorskiego Kuratora Oświaty i włączyliśmy się do akcji „Szkoła szkole”, mającej na celu pomoc szkołom poszkodowanym w letnich nawałnicach na terenie naszego województwa. Pomysł od razu spotkał się z aprobatą Rodziców i zainteresowaniem naszych uczniów, którzy zbierali fundusze dla Szkoły Podstawowej w Węsiorach. W działania charytatywne zaangażowały się wszystkie klasy w szkole. Były kwesty wśród rodziców na zebraniach klasowych oraz wśród grona pedagogicznego, sprzedaż ciast, galaretek i deserów. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem podeszli do prośby wychowawców, każdy chciał włączyć się w akcję.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów udało nam się zebrać 4124,39 zł, które przekazaliśmy Szkole Podstawowej w Węsiorach. Za kwotę 1005,44 zł zostały zakupione artykuły piśmiennicze, zaś 3118,95 zł przekazaliśmy jako darowiznę.

Bardzo nas cieszy postawa naszych uczniów i ich Rodziców, bez zaangażowania których ta akcja nie powiodłaby się.

Otrzymaliśmy również podziękowania od Szkoły Podstawowej w Węsiorach:

Składamy serdeczne podziękowanie

Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom i Dyrekcji

Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce

za  bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność -wsparcie rzeczowe i finansowe - okazane naszej szkole.

Jesteśmy wdzięczni za piękny odruch serca, który przyjęliśmy ze wzruszeniem.Podjęta przez WAS inicjatywa pomocy naszej szkole stanowi cennąpomoc w realizacji zadańdydaktyczno-wychowawczych.

Życzymy WAM wielu sukcesów i powodzenia w realizacji wszelkich zamierzeń.

                                             Z wyrazami wdzięczności

                                             za pomoc i ogromne serce

                                             rodzice, uczniowie, nauczyciele 

                                             i dyrekcja Szkoły Podstawowej

                                                          w Węsiorach

Uczniowie usteckiej Jedynki już kolejny raz wzięli udział w Festiwalu Piosenki Angielskiej w Wytownie. W imprezie uczestniczą przedstawiciele szkół i placówek kulturalnych z terenu Miasta i Gminy Ustka. Organizatorzy twierdzą, że uczniowie swymi prezentacjami pokazali, iż ich umiejętności językowe i wokalne są wysokiej klasy.

Po przeglądzie piosenek Jury ogłosiło werdykt. Uczennica naszej szkoły, Marika Majchrzak, przygotowana przez Państwa Karinę i Janusza Werra, zajęła II miejsce w kategorii klas IV-VII.

GRATULUJEMY!

23468202 1770159946350179 104513633 o

Na początku października br. nauczyciele języka niemieckiego ogłosili konkurs plastyczny dla uczniów klas V –VII pod nazwą

„Atrakcje turystyczne Niemiec”.

Technika i dobór środków plastycznych była dowolna. Uczniowie oddawali swoje prace do końca miesiąca. W dniu 31.10.2017 r. komisja w składzie : Hanna Winiarz, Arnold Szczucki i Ewelina Pietrzyk ogłosiła wyniki konkursu.

I miejsce                          Kacper Cur kl. VI s

II miejsce ex equo           Martyna Kowal kl. Va

                                         Marika Uljanicka kl. V s

III miejsce                       Julia Muchla  V s

Prace wyróżnione:           Lidia Lemańska kl. VII a

                                         Kinga Nowak kl.V s

                                         Oktawian Zemło kl.VI a

                                         Tomasz Stadniczenko kl. V a

                                         Hanna Kargul kl. VI a

                                         Wiktoria Skowron kl. V s

Za wykonane prace uczniowie otrzymali oceny celujące z języka niemieckiego.

                                                                      Serdecznie gratulujemy !!!

                             Nauczyciele języka niemieckiego : Hanna Winiarz

                                                                                     Arnold Szczucki