Aktualności

Aktualności

Szanowni Państwo!

    Miło nam poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do grupy placówek, które otrzymały wsparcie finansowe dla biblioteki w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Ma on na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. W ramach programu za kwotę 15 000 zł zostało zakupionych do naszej szkolnej biblioteki ponad 800 książek. Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji oferowanych na rynku wydawniczym.

      Powszechnie wiadomo, że kluczem do wiedzy jest czytanie. Stąd też ważnym zadaniem szkoły oraz domu jest wytworzenie u dziecka silnej motywacji do czytania, sprawienie, by było ono zajęciem atrakcyjnym. Kontakt z książką powinien zaspokajać pragnienia i potrzeby człowieka, zarówno emocjonalne, jak i intelektualne.
   Rodzina odgrywa ważną rolę w kształtowaniu nawyku czytania. Pierwszy kontakt dziecka z książką ma bowiem miejsce w domu rodzinnym. Edukacja w szkole to kolejny etap, w którym utrwala się u małych czytelników zamiłowanie do książek. Błędnym przekonaniem rodziców jest zaniechanie głośnego czytania dziecku wraz z rozpoczęciem przez niego nauki w szkole. Opiekun kieruje się wówczas przekonaniem, że gdy pociecha nauczy się czytać, powinna to robić samodzielnie. Nic bardziej mylnego!

   Podczas wspólnej lektury książki najważniejsza jest bliskość z dzieckiem. Przytulając je, stwarzamy mu poczucie bezpieczeństwa i budujemy zaufanie do świata. Dziecko czuje się ważne   i akceptowane, a te uczucia są bezcennym fundamentem na całe życie.

     Wspólne czytanie może także pomagać w wychowywaniu. W książkach można znaleźć sytuacje, które służyć nam będą jako przykład rozwiązania konkretnych problemów, z którymi boryka się nasza pociecha. Dobra literatura dla dzieci daje prawidłowe wzorce zachowania. Dla rodziców to bezcenna pomoc w kształtowaniu właściwych postaw i nawyków potomka.

      Kiedy dziecko staje się nastolatkiem, zachodzą istotne zmiany w wielu sferach jego życia. Wydaje się, że czas wspólnego czytania minął już bezpowrotnie. Ale czy na pewno? Książka może stać się jednym z istotnych elementów sprzyjających rozwojowi nastolatka. Może podtrzymywać i kształtować prawidłowe relacje między rodzicami a ich dorastającym dzieckiem. W tym czasie przeżywa ono nie tylko okres buntu, jego rozwojowi towarzyszy również wzrost wrażliwości zmysłów, bardzo intensywnie rozwija się wyobraźnia. Proces ten może być wzmacniany i prawidłowo kierowany, między innymi poprzez dobór odpowiedniej literatury oraz zachętę do czytania.

     Trudne może się okazać kontynuowanie głośnego czytania dziecku na tym etapie. Warto jednak zaproponować wieczorne wspólne czytanie i wymienianie się uwagami, spostrzeżeniami, głośne odczytywanie interesujących czy humorystycznych fragmentów książek. Lektura może stać się wstępem do dalszych rozmów o wielu istotnych sprawach, problemach, z jakimi stykamy się w codziennym życiu. Po pewnym czasie zauważymy, że poprzez czytanie i obcowanie z książką nasze relacje z dzieckiem mogą się zacieśnić, pozwolą nam zrozumieć świat nastolatka, zapewnią autentyczną radość i satysfakcję.

      Nie zapominajmy więc o korzyściach, które płyną z czytania dzieciom.
Czytanie:

 1. Uczy oceny swojego zachowania z moralnego punktu widzenia.
 2. Pomaga dziecku odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jaka go spotyka.
 3. Ułatwia przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie informacji.
 4. Wzbogaca słownictwo.
 5. Rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się i myślenia.
 6. Umacnia więź z rodzicami i dziadkami.
 7. Rozbudza i kształtuje wrażliwość emocjonalną.
 8. Daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami.
 9. Pokazuje, jak panować nad własnymi emocjami.
 10. Kształtuje osobowość oraz poczucie własnej wartości.
 11. Pomaga rodzicowi zrozumieć emocjonalny i społeczny rozwój swojego dziecka.

Konkurs TRACK & FIELD dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 8 klas szkół podstawowych organizowany jest przez II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku. Celem konkursu jest wspieranie uczniów uczących się języka angielskiego i umożliwienie im prezentacji swoich umiejętności językowych. W piątej edycji tego konkursu wzięło udział trzech uczniów naszej szkoły. Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy VIII c, Wiktor Malek zajął II miejsce. Mateusz Puchała oraz Borys Basiński z klasy VIII b zajęli kolejno IV i V miejsce, tuż za podium. W dowód uznania nasi uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz imienne zaproszenia do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Słupsku. 

GRATULUJEMY!

W październiku w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Wśród zaproszonych gości powitano panią dyrektor Bogumiłę Lenard, panią wizytator Małgorzatę Stenkę - Kozłowską, siostrę Fazjanę oraz rodziców, którzy z dumą obserwowali swoje pociechy.

Uroczystość poprowadziła pani Ewelina Pietrzyk oraz uczniowie z klasy VII a - Marika Majchrzak i Hubert Chyżyński. O stronę muzyczną zadbali państwo Karina i Janusz Werra. Autorką przepięknej dekoracji była pani Agnieszka Babieracka.

Przed złożeniem uroczystego przyrzeczenia dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki, głównie o charakterze patriotycznym. Oprawę multimedialną do nich przygotowała pani Jolanta Dobska. Punktem kulminacyjnym uroczystości było ślubowanie oraz pasowanie przez panią dyrektor symbolicznym ołówkiem na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce. W tym dniu dzieci z klas pierwszych stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

Wychowawczynie klas pierwszych - Mirosława Wróbel - Barczyńska i Aurelia Majchrzak wręczyły uczniom pamiątkowe medale, a rodzice - słodkości. 

7 listopada w kinie „Delfin” odbyły się I Usteckie Potyczki Ortograficzne zorganizowane przez Bibliotekę Miejską w Ustce w ramach projektu #MŁODZI CZYTAJĄ 2.0. W międzypokoleniowym dyktandzie mógł wziąć udział każdy chętny, niezależnie od wieku. Naszą szkolną „Jedynkę” reprezentowali uczniowie klas ósmych, którzy zmierzyli się z tekstem naszpikowanym trudnościami ortograficznymi. W przerwie uczestnicy dyktanda mogli odreagować stres, oglądając występ kabaretowy i wokalny Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

14 listopada, w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce odbył się konkurs gastronomiczny „KUCHNIA POLSKA - BIAŁO-CZERWONA”. Wzięło w nim udział 7 zespołów; wśród nich znalazła się grupa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce.

Rywalizacja kulinarna stała na bardzo wysokim poziomie: każdy team uwzględnił w aranżacji stołu barwy narodowe (biel i czerwień). Potrawy przygotowane przez uczestników były doskonałe pod względem smakowym i wizualnym, co podkreśliło jury w składzie: Łukasz Wyka i Paweł Spyra (zastępcy szefa kuchni Hotelu Lubicz), Adam Wasylew (właściciel Restauracji Syrenka) oraz Radosław Wiśniewski  (właściciel Restauracji Szybka Rybka).

Nasz zespół w składzie: Wiktoria Nowak, Maja Zaborowska i Aldona Sidor, zajął miejsce tuż za podium i został uhonorowany dyplomem, słodyczami oraz voucherem ufundowanym przez właściciela Pizzerii Al Dente.

Opiekunem grupy był pan Arnold Szczucki.

Serdecznie gratulujemy!