Aktualności

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej to w szkolnym kalendarzu dzień szczególny. Jest to święto całej społeczności szkolnej, czas życzeń i podziękowań dla nauczycieli oraz pracowników szkoły. Tego dnia nauczyciele zapominają o codziennym trudzie związanym z wychowaniem i edukacją młodego pokolenia, zaś pamiętają o tym uczniowie i wyrażają swoje uznanie dla pracy nauczycieli.

         Właśnie w takiej podniosłej atmosferze przebiegała uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. Na twarzach pedagogów gościł uśmiech wywołany życzeniami i kwiatami od wdzięcznych uczniów. Przedstawiciele Parlamentu Uczniowskiego w ciepłych słowach dziękowali za przekazywaną wiedzę i troskę swoim nauczycielom i wychowawcom.

         Następnie pani Dyrektor – Bogumiła Lenard wręczyła wyróżnionym nauczycielom Nagrody Dyrektora.

Na zakńczenie wszyscy z przyjemnością obejrzeli spektakl poświęcony życiu szkolnemu w wykonaniu uczniów klas IV, przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń: p. E. Moralewicz, p. M. Bratasz, p. K. Komorowskiej, p. I. Błądkowskiej, przy współpracy p. Kariny i Janusza Werra. Uczniowie trafnie i z humorem przedstawili meandry szkolnej rzeczywistości, wywołując uśmiech na twarzy swoich pedagogów.

Szkoda, że następny Dzień Nauczyciela dopiero za rok…

Dnia 22 września 2017 roku uczniowie klas VII pod opieką wychowawców: p. Moniki Holak, p. Ewy Spiczak- Brzezińskiej, p. Jolanty Dobskiej oraz pedagoga p. Edyty Mirańskiej wzięli udział w II edycji akcji profilaktycznej pod hasłem „Stop Przemocy.” W marszu uczestniczyło około 200 osób, które niosły przygotowane wcześniej na godzinach wychowawczych transparenty z hasłami antyprzemocowymi, zaś przechodniom rozdawane były czerwone serduszka i ulotki z informacjami o instytucjach świadczących w naszym mieście pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Pomimo nieprzyjemnej aury i padającego deszczu do akcji włączył się Pan Burmistrz i przedstawiciel Urzędu Miasta Pan Jacek Cegła.

Uczniom i wychowawcom dziękujemy za przygotowanie wspaniałych transparentów.

Zapraszamy do fotorelacji.

Edyta Mirańska

Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych?
Aplikacje hostowane firmy VULCAN wykorzystują pliki cookie między innymi w celu umożliwienia logowania się do aplikacji dziedzinowych z odpowiednim poziomem uprawnień. Obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej można wyłączyć. W poniższej poradzie opisano, jak to wykonać w najczęściej używanych przeglądarkach.

Załączniki:
Download this file (Tech_Pliki-cookie.pdf)Tech_Pliki-cookie.pdf