Aktualności

Aktualności

Dostosowujemy sposób organizacji nauki do nowej sytuacji. Bez Waszego zaangażowania zdalne nauczanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, dlatego:

 1. Pozostańcie w stałym kontakcie z Waszymi nauczycielami, którzy pokierują Waszą pracą, poinformują o sposobach oceniania.
 2. Pracujcie systematycznie.
 3. Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 4. Wszelkie wątpliwości co do treści nauczania zgłaszajcie na bieżąco nauczycielom.

W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia zajęć w szkołach organizujemy zdalne nauczanie według następujących zasad:

 1. Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu.
 2. Nauczanie zdalne stwarza możliwość zrealizowania celów nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron.
 3. Działania w ramach nauczania zdalnego będą prowadzone w oparciu o:

-materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
-zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
-dziennik elektroniczny;
-komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
-media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
-lekcje online;
-programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
-zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły;
-podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
-kontakt telefoniczny z nauczycielem.

 1. Uczniowie uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli, wykonują zadane prace i odsyłają je nauczycielom według zasad określonych przez nauczyciela.
 2. Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
 3. Systematycznie realizujemy tematy oraz zadania zgodnie z podstawa programową i rozkładem zajęć.
 4. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy i wspierać w wykonywaniu zadanych prac.
 5. Należy być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

 

Z głębokim smutkiem i żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Anny Hubar

wieloletniej Nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce,

wspaniałej wychowawczyni wielu pokoleń młodych ustczan.

 

                                               Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły,

                                               Rodzice i Uczniowie usteckiej „Jedynki”

                                               składają Rodzinie wyrazy współczucia.

 

Dnia 9 marca odbyła się III edycja konkursu na zabawkę fizyczną i doświadczenie chemiczne. W konkursach wzięło udział łącznie 7 uczniów. Pomysłowość uczniów, jak zwykle, zaowocowała pięknymi modelami zabawek fizycznych oraz barwnymi doświadczeniami z chemii. Komisja konkursowa w składzie p. Dorota Dragan p. Iwona Błądkowska i p. Anna Szydloch, miała bardzo trudne zadanie wyłonienia zwycięzcy. Wśród zabawek były: krążek Newtona, wózek mechaniczny, robot, ramię hydrauliczne ale również różne modele silników elektrycznych. Ponadto uczniowie demonstrowali również doświadczenia fizyczne i chemiczne, tj. ciecz nieniutonowską - Slyme, napięcie powierzchniowe – bańki na sześcianie, kilka rodzajów pasty słonia. Komisja konkursowa brała pod uwagę estetykę wykonania zabawki, pomysłowość, ale również sposób jej prezentacji, umiejętność wyjaśnienia zasady działania z uwzględnieniem podstawowych zależności i praw fizycznych oraz zachodzące przemiany. W efekcie końcowym, po burzliwych obradach, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

KONKURS NA ZABAWKĘ FIZYCZNĄ

I miejsce w kategorii klas 4-6 :

– Dawid Sawicki z klasy 5c z zabawką: - RAMIĘ HYDRAULICZNE

I miejsce w kategorii 7-8:

- Borys Czerniatowicz z klasy8a z zabawkami –MODEL SILNIKA ELEKTRYCZNEGO
                                                                    SILNIK ELEKTRYCZNY LINIOWY
- Kacper Maciejuk i Mikołaj Rokicki z klasy 8b, zabawka – ROBOT

 Wyróżnienia:

- Wiktoria Świtka z klasy 7b, zabawka – WÓZEK MECHANICZNY
- Nikola Skrajewska z klasy 8a, zabawka – KRĄŻEK NEWTONA
- Oliwia Michałowska z klasy 8a, zabawka – BAŃKI NA SZEŚCIANIE 

KONKURS  NA  DOŚWIADCZENIE CHEMICZNE

I miejsce w kategorii 7-8:

- Oliwia Michałowska z klasy 8a, zestaw doświadczeń – WULKAN
                                                                                WYKRYWANIE TLENU
- Wiktoria Świtka z klasy 7b, doświadczenie – SLYME

Wyróżnienia:

- Zuzia Boczkowska z klasy 8s, doswiadczenie – PASTA SŁONIA 1
- Kacper Maciejuk i Mikołaj Rokicki z klasy 8b, doświadczenie – PASTA SŁONIA2 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznych zmaganiach, już po raz IV.

Iwona Błądkowska, Anna Szydloch
Astro STEAM CLUB