Aktualności

Aktualności

Wolontariat w naszej szkole pod opieką p. Doroty Grześ działa bardzo aktywnie. W bieżącym roku szkolnym wzięliśmy już udział w takich akcjach charytatywnych jak:

  • ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK na pomoc dla Jakuba Jankowskiego ze Świątkowa - od 5 lat wspieramy rodzinę chłopca w rehabilitacji i zakupie sprzętu specjalistycznego,
  • SZKOŁO POMÓŻ I TY- sprzedaż kalendarzyków na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie słabowidzących i niesłyszących; do tej pory zebraliśmy kwotę 210 złotych,
  • FUNDACJA KHEMARA- odpowiedzieliśmy na apel pani Marty Ćwigoń - Karbowskiej, organizując zbiórkę ubrań letnich i zimowych zabawek oraz artykułów papierniczych i szkolnych dla potrzebujących dzieci z Kambodży,
  • AKCJA „DLA JÓZIA” – pomoc finansowa dla rodziny 12-letniego ucznia z pobliskiej miejscowości chorującego na białaczkę limfoblastyczną; sprzedając słodkości i ozdoby świąteczne do tej pory zgromadziliśmy kwotę 5874,14 zł.
  • GÓRA GROSZA 2019 – trwa zbiórka drobniaków na potrzeby akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, której celem jest pomoc domom dziecka oraz rodzinom zastępczym w sprawowaniu opieki nad wychowankami najbardziej potrzebującymi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za okazane serce oraz aktywny udział w przeprowadzanych przez nas akcjach.

Z radością ogłaszamy kolejny sukces naszych uczniów, którzy swoimi talentami plastycznymi zachwycili komisję konkursu „Kolorowy świat bez przemocy”, ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Dzieciom w Słupsku.

Nagrody otrzymali:

W kategorii dzieci urodzonych w latach 2010 – 2009:

II miejsce: Oliwia Różycka IVb
III miejsce: Małgorzata Czulak IVc

Wyróżnienia:

Julia Kosik IVc
Hanna Kubicka IVc
Alicja Kowalska IVb

W kategorii dzieci urodzonych w latach 2008 – 2004:

II miejsce: Kacper Cur VIIs

Wyróżnienia:

Kornelia Bajramow IVa
Zuzanna Kaszuba Vs

Oliwia Helińska VIb

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

   W dniach 03.12 – 07.12.2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce na lekcjach informatyki wzięli udział w międzynarodowej akcji Godzina Kodowania (The Hour of Code), organizowanej w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week, USA). Pierwotnie, celem tej inicjatywy było przybliżenie uczniom informatyki w formie łamigłówek z postaciami z ich gier i zabaw, których rozwiązanie polega na ułożeniu programów z gotowych bloczków. Oferta łamigłówek i kursów jest obecnie bardzo bogata, dzięki propozycjom wielu partnerów, takich jak Microsoft czy Disney.

W Polsce, dzięki zabiegom środowiska informatyków, od września 2017 roku programowanie zostało włączone do przedmiotu informatyka, którym są objęci wszyscy uczniowie od pierwszej do ostatniej klasy w szkole. Łamigłówki udostępniane w ramach Godziny Kodowania są bardzo interesującym i wciągającym wprowadzeniem do programowania.

Uczniowie naszej szkoły zdobyli certyfikaty potwierdzające wykonanie zadania dla różnych zagadnień informatycznych dostosowanych do wieku i umiejętności.

6 grudnia klasy VIa i VIs miały możliwość uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Były to zajęcia edukacyjne realizowane w ramach zadania pn. „NASZ BAŁTYK” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Projekt skierowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu funkcjonowania i ekologii Bałtyku.


W czasie warsztatów uczniowie mieli możliwość obejrzenia modelu wlewu wody atlantyckiej do Bałtyku, modelu dna morskiego, unikatową kolekcję piasków z różnych plaż świata i bałtyckie sinice. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać zanieczyszczeniu wód w morzu. Ważnym elementem warsztatów był temat o bezpieczeństwie na plaży - woda (szczególnie ta morska) jest potężnym żywiołem, a przybrzeżne prądy sprawiają, że kąpiel może być niebezpieczna, dlatego wszyscy powinni zachować szczególną ostrożność podczas wakacji nad morzem.

Dla naszych uczniów była to niezwykle ciekawa lekcja przyrody.

3 grudnia nasi nauczyciele uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Dziekana Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  Tematem konferencji była „Profilaktyka problemów społecznych dzieci i młodzieży oraz aspekty prawne”.
Konferencja miała na celu wsparcie kadry pedagogicznej w pracy z uczniami w zakresie działań profilaktycznych dotyczących zachowań niepożądanych (ryzykownych) społecznie, przedstawienie wybranych sposobów oraz metod kształtowania podstawowych wartości społecznych i pozytywnych postaw u dzieci i młodzieży.
Poruszono takie tematy jak:
- Problemy społeczne dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym/rówieśniczym i rodzinnym.
- W jaki sposób zapobiegać problemom społecznym dzieci i młodzieży?
- Współpraca szkoły z sądem w świetle prawa i praktyki sądowej.

Konferencja została zorganizowana w celu podjęcia próby wskazania, jak zaradzić niektórym problemom, przedstawiając praktyczne sposoby i metody pracy specjalistów i praktyków oraz zaznaczyć istotną rolę współpracy szkoły z różnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, np. z sądem rodzinnym w celu wspomagania szkół w pracy z uczniami i kontaktach z rodzinami dzieci dotkniętych problemem.