Aktualności

6 maja 2019 roku klasa 4a gościła panią Ewę Kosiedowską, Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku. Uczniowie rozmawiali ze swym gościem o wolontariacie - założeniach, idei i historii tych działań w naszym kraju. Poznali różne płaszczyzny pracy wolontariusza, które obejmują działania społeczne, kulturalne, sportowe i proekologiczne.

Luźna rozmowa została wzbogacona o film animowany opowiadający o założycielach wolontariatu w Polsce. Uczniowie chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat dotychczasowych działań na terenie szkoły. Poproszeni przez panią Ewę o wyrażenie swych uczuć wobec osób potrzebujących przygotowali plakat prezentujący cechy przykładnego wolontariusza.

Uczniowie klasy 4a zostali zachęceni przez prelegentkę do stworzenia Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz koordynowania akcjami wolontariackimi w naszej szkole w przyszłych latach.