Aktualności

PROPONOWANE DODATKOWE DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

 

  1. 12 listopada 2020 r.
  2. 13 listopada 2020 r.
  3. 04 stycznia 2021 r.
  4. 05 stycznia 2021 r.
  5. 25 maja 2021 r. – egzamin
  6. 26 maja 2021 r. – egzamin
  7. 27 maja 2021 r. – egzamin
  8. 04 czerwca 2021 r.