Rekrutacja

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce im. kpt. Leonida Teligi w Ustce ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram rekrutacji:

03.04.2017 - 28.04.2017 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wnioski można pobrać z sekretariatu szkoły w godz. 8.00 - 15.00, lub na stronie szkoły www.sp1ustka.pl)

do 10.05.2017 - weryfikacja wniosków

11.05.2017 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.05.2017 - 12.05.2017 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia (oświadczenie do podpisu w sekretariacie szkoły od 7.30 - 15.00)

15.05.2017 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dokumenty, do pobrania: