Archiwum

Jedynka już po raz piąty uczestniczyła w projekcie europejskim, tym razem pod nazwą „CHILDREN’S EMPOWERMENT, CHILDREN’S SOLUTIONS”, czyli „Dziecięce działania, dziecięce rozwiązania”. Podejmowane przez nauczycieli ze szkół partnerskich z Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii i Polski zadania miały na celu rozwijanie u dzieci świadomości poczucia własnej wartości i dobrego samopoczucia, umiejętności radzenia sobie z emocjami w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, cechą bardzo ważną w dzisiejszym świecie.

Działania projektowe dostosowano do wyobraźni i poziomu intelektualnego dzieci, dlatego organizowane były wokół fikcyjnej postaci wyrażonej w sposób plastyczny jako WELLBEAN, w której wykorzystano grę słów: Well – dobrze i bean – fasola i tak powstała wesoła fasolka, symbolizująca dobre samopoczucie stanowiące logo naszego programu. W szkołach posługiwaliśmy się nazwą „Wellbeing by Wellbean” czyli Dobre samopoczucie z Wellbean.

Projekt realizowany był od września 2015 roku do 31 sierpnia 2017r..

Efektem pracy nauczycieli i uczniów są autorskie przedsięwzięcia:
- gry komputerowe opracowane w naszej szkole, których bohaterem jest Wellbean
- gry planszowe z Portugalii i Polski
- piosenka o bohaterze projektu

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w Irlandii w Kinvara w listopadzie 2015 roku, a jego gospodarzem był główny koordynator projektu, dyrektor szkoły podstawoej w Kinvara, Shane McDonagh.
W Irlandii zaczęliśmy pracować nad nowym produktem projektu- stroną internetową, zawierającą scenariusze pomocne w pracy z dziećmi nad rozwiązywaniem konfliktów oraz ukazujące jak radzić sobie z emocjami, zarówno negatywnymi jak i pozytywnymi.

Drugie spotkanie projektowe odbyło się w Belgii w styczniu 2016r i tutaj do pracy w projekcie zostali włączeni pedagodzy ze szkół, których wiedza i doświadczenie okazało się bardzo pomocne.
Kolejne międzynarodowe spotkanie projektowe to teatralny show w Hiszpanii. Podczas tego szczytu głównym tematem była nasza strona internetowa, ale również potwierdzenie, że projekt zachęca szerokie grono ludzi i instytucji do współpracy. Na potrzeby projektu szkoła w Almansa podjęła współpracę z miejscowym uniwersytetem w celu przygotowania spektaklu „Feel”/ „Sentir” , który ukazywał wszystkie emocje, jakich człowiek doświadcza od urodzenia do śmierci. Spektakl oczarował wszystkich.
Kolejna wizyta odbyła się w Polsce.
Dla naszych gości przygotowaliśmy moc atrakcji: przedstawienie o uczuciach przeżywanych przez dzieci, zajęcia z grą planszową wykorzystującą postać WELLBEAN stworzoną przez naszych nauczycieli, zajęcia warsztatowe: cyrkowe, z robotyki, plastyczne, z wykorzystaniem Centrum Eksperymentu, zabawy z pamięcią.

Projekt Erasmus+ „Wellbeing by Wellbean” dzięki doskonałej współpracy i kreatywności szkół z Irlandii, Belgii, Portugalii, Hiszpanii i Polski cieszył się dużym zainteresowaniem różnych środowisk. Koordynatorzy projektu zostali zaproszeni do zaprezentowania rezultatów pracy do ministerstwa w Brukseli przez Ministra Opieki Społecznej, Zdrowia Publicznego i Rodziny. Była to pierwsza prezentacja projektu Erasmus+ w ministerstwie.

Kolejne, szóste spotkanie nauczycieli ze szkół partnerskich odbyło się w Dublinie. Celem wizyty było zaprezentowanie projektu ministrowi edukacji Irlandii. Pan Richard Bruton, zajmujący się na co dzień sprawami szkolnictwa i nauki w Irlandii, był bardzo zainteresowany programem, który skupia się na emocjach i uczuciach dzieci i podsumował nasz projekt, mający na celu rozwijanie u dzieci świadomości poczucia własnej wartości i dobrego samopoczucia, jako inwestycję w przyszłość.
Nauczyciele i uczniowie ze szkoły w Leiria w Portugalii byli gospodarzami siódmego, podsumowującego spotkania programu Erasmus+ „Wellbeing by Wellbean. Rezultaty pracy uczestników projektu spotkały się z uznaniem Rady ds. Edukacji w Leiria.

Międzynarodowa współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, możliwość podpatrywania innych systemów edukacyjnych oraz wspólnie wypracowane efekty w postaci strony internetowej http://www.thewellbeans.com, gier planszowych i komputerowych oraz zestawu książek zawierającego gotowe scenariusze do pracy z dziećmi, dowodzą jak ważnej sfery dotyczył realizowany projekt.
Chcielibyśmy, aby idee i rezultaty projektu dotarły do szerszego grona odbiorców i mogły być wykorzystane nie tylko w szkołach zaangażowanych bezpośrednio w „Wellbeing by Wellbeans”. Nowoczesna szkoła, jaką z pewnością jest ustecka „Jedynka”, ma za zadanie nie tylko przekazać uczniom wiedzę, ale przygotować ich do dorosłego życia, wyposażyć w narzędzia pozwalające radzić sobie ze stresem, umiejętnie wyrażać uczucia zarówno pozytywne jak i negatywne. Właśnie dlatego nasi nauczyciele podejmują innowacyjne działania w ramach projektów europejskich Erasmus+ i już pracują nad kolejnym przedsięwzięciem.