WELLBEAN

Jedynka już po raz piąty uczestniczyła w projekcie europejskim, tym razem pod nazwą „CHILDREN’S EMPOWERMENT, CHILDREN’S SOLUTIONS”, czyli „Dziecięce działania, dziecięce rozwiązania”. Podejmowane przez nauczycieli ze szkół partnerskich z Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii i Polski zadania miały na celu rozwijanie u dzieci świadomości poczucia własnej wartości i dobrego samopoczucia, umiejętności radzenia sobie z emocjami w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, cechą bardzo ważną w dzisiejszym świecie.

Działania projektowe dostosowano do wyobraźni i poziomu intelektualnego dzieci, dlatego organizowane były wokół fikcyjnej postaci wyrażonej w sposób plastyczny jako WELLBEAN, w której wykorzystano grę słów: Well – dobrze i bean – fasola i tak powstała wesoła fasolka, symbolizująca dobre samopoczucie stanowiące logo naszego programu. W szkołach posługiwaliśmy się nazwą „Wellbeing by Wellbean” czyli Dobre samopoczucie z Wellbean.

Projekt realizowany był od września 2015 roku do 31 sierpnia 2017r..

Efektem pracy nauczycieli i uczniów są autorskie przedsięwzięcia:
- gry komputerowe opracowane w naszej szkole, których bohaterem jest Wellbean
- gry planszowe z Portugalii i Polski
- piosenka o bohaterze projektu

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w Irlandii w Kinvara w listopadzie 2015 roku, a jego gospodarzem był główny koordynator projektu, dyrektor szkoły podstawoej w Kinvara, Shane McDonagh.
W Irlandii zaczęliśmy pracować nad nowym produktem projektu- stroną internetową, zawierającą scenariusze pomocne w pracy z dziećmi nad rozwiązywaniem konfliktów oraz ukazujące jak radzić sobie z emocjami, zarówno negatywnymi jak i pozytywnymi.

Drugie spotkanie projektowe odbyło się w Belgii w styczniu 2016r i tutaj do pracy w projekcie zostali włączeni pedagodzy ze szkół, których wiedza i doświadczenie okazało się bardzo pomocne.
Kolejne międzynarodowe spotkanie projektowe to teatralny show w Hiszpanii. Podczas tego szczytu głównym tematem była nasza strona internetowa, ale również potwierdzenie, że projekt zachęca szerokie grono ludzi i instytucji do współpracy. Na potrzeby projektu szkoła w Almansa podjęła współpracę z miejscowym uniwersytetem w celu przygotowania spektaklu „Feel”/ „Sentir” , który ukazywał wszystkie emocje, jakich człowiek doświadcza od urodzenia do śmierci. Spektakl oczarował wszystkich.
Kolejna wizyta odbyła się w Polsce.
Dla naszych gości przygotowaliśmy moc atrakcji: przedstawienie o uczuciach przeżywanych przez dzieci, zajęcia z grą planszową wykorzystującą postać WELLBEAN stworzoną przez naszych nauczycieli, zajęcia warsztatowe: cyrkowe, z robotyki, plastyczne, z wykorzystaniem Centrum Eksperymentu, zabawy z pamięcią.

Projekt Erasmus+ „Wellbeing by Wellbean” dzięki doskonałej współpracy i kreatywności szkół z Irlandii, Belgii, Portugalii, Hiszpanii i Polski cieszył się dużym zainteresowaniem różnych środowisk. Koordynatorzy projektu zostali zaproszeni do zaprezentowania rezultatów pracy do ministerstwa w Brukseli przez Ministra Opieki Społecznej, Zdrowia Publicznego i Rodziny. Była to pierwsza prezentacja projektu Erasmus+ w ministerstwie.

Kolejne, szóste spotkanie nauczycieli ze szkół partnerskich odbyło się w Dublinie. Celem wizyty było zaprezentowanie projektu ministrowi edukacji Irlandii. Pan Richard Bruton, zajmujący się na co dzień sprawami szkolnictwa i nauki w Irlandii, był bardzo zainteresowany programem, który skupia się na emocjach i uczuciach dzieci i podsumował nasz projekt, mający na celu rozwijanie u dzieci świadomości poczucia własnej wartości i dobrego samopoczucia, jako inwestycję w przyszłość.
Nauczyciele i uczniowie ze szkoły w Leiria w Portugalii byli gospodarzami siódmego, podsumowującego spotkania programu Erasmus+ „Wellbeing by Wellbean. Rezultaty pracy uczestników projektu spotkały się z uznaniem Rady ds. Edukacji w Leiria.

Międzynarodowa współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, możliwość podpatrywania innych systemów edukacyjnych oraz wspólnie wypracowane efekty w postaci strony internetowej http://www.thewellbeans.com, gier planszowych i komputerowych oraz zestawu książek zawierającego gotowe scenariusze do pracy z dziećmi, dowodzą jak ważnej sfery dotyczył realizowany projekt.
Chcielibyśmy, aby idee i rezultaty projektu dotarły do szerszego grona odbiorców i mogły być wykorzystane nie tylko w szkołach zaangażowanych bezpośrednio w „Wellbeing by Wellbeans”. Nowoczesna szkoła, jaką z pewnością jest ustecka „Jedynka”, ma za zadanie nie tylko przekazać uczniom wiedzę, ale przygotować ich do dorosłego życia, wyposażyć w narzędzia pozwalające radzić sobie ze stresem, umiejętnie wyrażać uczucia zarówno pozytywne jak i negatywne. Właśnie dlatego nasi nauczyciele podejmują innowacyjne działania w ramach projektów europejskich Erasmus+ i już pracują nad kolejnym przedsięwzięciem.

Nauczyciele i uczniowie ze szkoły „O Jardim do Fraldinhas” w Leiria w Portugalii byli gospodarzami siódmego, podsumowującego już spotkania programu Erasmus+ „Wellbeing by Wellbean”. Głównym organizatorem był dyrektor szkoły, Rui Inglês. Oprócz nauczycieli z Portugalii obecnych było 11 nauczycieli i 1 rodzic ze szkół partnerskich w Hiszpanii, Irlandii, Belgii i Polski. 
W szkole „O Jardim do Fraldinhas” uczy się około 220 uczniów w wieku od 4 miesięcy do 10 lat. Jest to prywatna szkoła stwarzająca dzieciom możliwość uczenia się , rozwijania swoich umiejętności, ale jednocześnie nie pozwalająca zapomnieć, że dzieci powinny się bawić, mieć możliwość zadawania pytań i przede wszystkim czuć, że szkoła jest ich drugim domem. Tak więc dobre samopoczucie dzieci, będące przewodnim mottem projektu, który skupia się na emocjach i uczuciach, doskonale pasuje do stosowanych metod i atmosfery panującej w szkole.
„Wellbeing by Wellbean” cieszy się zainteresowaniem nie tylko uczniów, nauczycieli i rodziców, ale też różnych organizacji społecznych oraz polityków, czego dowiodły już poprzednie spotkania międzynarodowe. Tym razem koordynatorzy i nauczyciele ze szkół partnerskich zostali zaproszeni przez radną Rady ds. Edukacji w Leiria, Anabelę Graça. Zaprezentowane na spotkaniu rezultaty pracy uczestników projektu wywarły na niej duże wrażenie i spotkały się z uznaniem Rady ds. Edukacji.
Międzynarodowa współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, możliwość podpatrywania innych systemów edukacyjnych oraz wspólnie wypracowane efekty w postaci strony internetowej http://www.thewellbeans.com, gier planszowych i komputerowych oraz zestawu książek zawierającego gotowe scenariusze do pracy z dziećmi, dowodzą jak ważnej sfery dotyczy realizowany projekt. Praca wychowawcza z dziećmi jest jednym z podstawowych zadań szkoły, a projekt „Wellbeing by Wellbean” daje nam możliwość w atrakcyjny i skuteczny sposób wykonać to zadanie.

To już kolejne, szóste spotkanie nauczycieli ze szkół partnerskich biorących udział w programie ERASMUS+ „Wellbeing by Wellbean”. Tym razem koordynatorzy projektu spotkali się w Dublinie, stolicy Irlandii. Celem spotkania było zaprezentowanie międzynarodowego projektu stworzonego przez nauczycieli i uczniów ze szkół w Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Irlandii i Polski  ministrowi edukacji Irlandii. Pan Richard  Bruton, zajmujący się na co dzień sprawami szkolnictwa i nauki w Irlandii był bardzo zainteresowany programem, który skupia się na emocjach i uczuciach dzieci. Materiały dydaktyczne opracowane przez współpracujących ze sobą nauczycieli, strona internetowa www.thewellbeans.com, dydaktyczne gry planszowe i komputerowe oraz zestaw książek zawierający gotowe scenariusze do pracy z dziećmi, wywarły na nim ogromne wrażenie. Wiadomo, że dobre samopoczucie w okresie dzieciństwa jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, budowania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami oraz dorosłymi i samodzielnego radzenie sobie w dorosłym życiu. Jak powiedział p. Richard Bruton podczas spotkania z koordynatorami oraz uczniami z SN Bhrighde Naofa z Kinvara w Galway, nasz projekt, mający na celu rozwijanie u dzieci świadomości poczucia własnej wartości i dobrego samopoczucia, jest inwestycją w przyszłość.
Wizyta w Dublinie to również spotkanie z członkiem parlamentu, Ciaran Cannon, byłym ministrem do spraw kształcenia zawodowego, który wspiera nasz projekt od samego początku. P. Cannon był obecny na naszym pierwszym spotkaniu międzynarodowym w Kinvara w listopadzie 2015r. Tym razem, wspólnie z nauczycielami oraz uczniami, udzielił wywiadu dla  publicznej telewizji RTE promując projekt „Wellbeing by Wellbean”. Skrót wiadomości, które ukazały się w RTE2 news 9 marca, został zamieszczony na Facebook’u, ma już ponad 26 tys. odsłon.
Podczas wizyty w Irlandii nauczyciele odwiedzili konferencję poświęconą dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Special Educational Needs Conference”. Dr Jerome Schultz, neuropsycholog z USA, obecnie pracujący na  wydziale Harvard Medical School w Klinice Psychiatrii, zapoznał się z naszym programem oraz zestawem książek ze scenariuszami. Pozytywna opinia takiego specjalisty jest dla nas prawdziwym wyróżnieniem.
Wizyta w Dublinie była bardzo owocna. Czekamy na  ostatnie spotkanie projektowe w maju w Portugalii, które będzie podsumowaniem ciężkiej dwuletniej pracy całego międzynarodowego zespołu.

Bohater programu ERASMUS+ Wellbean razem z nauczycielami z usteckiej „Jedynki” postanowił odwiedzić najmłodsze dzieci. 24 lutego odbyły się zajęcia „Emocje i uczucia”  w grupie „0” w SP1, a 2 marca w Przedszkolu nr 1 w Ustce w grupach 6 i 3-latków. Zajęcia przeprowadzili  nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce, Kamila Komorowska, Edyta Mirańska i koordynator projektu Ewelina Pietrzyk przy wsparciu Pani psycholog Małgorzaty Gierszewskiej. Wykorzystując fikcyjną postać Wellbean – fasolki symbolizującej dobre samopoczucie, scenariusze opracowane na stronie projektu www.thewellbeans.com oraz grę planszową „WELLBEAN’S FEELINGS”, nauczyciele przeprowadzili zajęcia mające na celu rozwijanie u dzieci świadomości poczucia własnej wartości i dobrego samopoczucia, umiejętności radzenia sobie z emocjami w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Różnorodne ćwiczenia pokazały dzieciom jak radzić sobie ze stresem, umiejętnie wyrażać uczucia zarówno pozytywne jak i negatywne. Głównym celem było podnoszenie umiejętności społecznych dzieci oraz zdobywanie podstaw wiedzy w zakresie rozróżniania występujących u nich stanów emocjonalnych (smutku, strachu i radości). Ponadto dzieci uczyły się pozytywnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W zajęciach uczestniczyły wychowawczynie dzieci, P. Magdalena Masłowska, P. Aurelia Perkowska oraz P. Anna Andrzejewska, które pozytywnie oceniły pracę naszej „fasolki” z dziećmi. Podkreślały pomysłowość i przydatność projektu w działaniach z dziećmi dotyczącymi sfery uczuciowej.

Projekt Erasmus+ „Wellbeing by Wellbean” dzięki doskonałej współpracy i kreatywności szkół z Irlandii, Belgii, Portugalii, Hiszpanii i Polski cieszy się dużym zainteresowaniem różnych środowisk. Koordynatorzy projektu zostali zaproszeni do zaprezentowania dotychczasowych rezultatów pracy do ministerstwa w Brukseli przez Ministra Opieki Społecznej, Zdrowia Publicznego i Rodziny Jo Vandeurzen. Spotkanie odbyło się 14 listopada br. i była to pierwsza prezentacja projektu Ersamus+ w ministerstwie. Strona internetowa www.thewelbeans.com , scenariusze, gry oraz filmy, przygotowane przez nauczycieli ze szkół partnerskich, wywarły duże wrażenie na przedstawicielach ministerstwa oraz obecnego na spotkaniu dyrektora Scholastic group 14, pana Denisa Vonckers. Zaproponował on współpracę z innymi szkołami w Flandrii w celu sprawdzenia skuteczności programu Welbeing by Wellbeans. Mamy nadzieję, że pozwoli to upowszechnić projekt i zachęcić do korzystania z jego zasobów inne placówki oświatowe w  Europie.