Rada Rodziców

PREZYDIUM

RADY RODZICÓW

Marek Król – przewodniczący

Anna Kowal – wiceprzewodnicząca

Anna Ćwigoń-Słomkowska – skarbnik

Anna Skowron – sekretarz

Dorota Trzaskuś – członek

Dagmara Górecka-Basińska – członek

 

KOMISJA REWIZYJNA

Honorata Czapiewska – przewodnicząca

Anna S. Nowaczyk – wiceprzewodnicząca

Ewa Dzedzej – członek