Wolontariat

Uśmiech Dziecka

Nasi uczniowie wzięli udział w zbiórce miśków, klocków, kredek, malowanek, materiałów plastycznych dla chorych dzieci z oddziału dziecięcego koszalińskiego szpitala wojewódzkiego. Muszkieterowie Szpiku zgodnie z harmonogramem akcji przekazali wszystkie zebrane zabawki, materiały plastyczne na oddział szpitala wraz z przeprowadzeniem akcji Uśmiech Dziecka. Wolontariusze Muszkieterów zarażają uśmiechem, jest to flagowa akcja przeprowadzona dla najmłodszych pacjentów szpitali. Celem akcji jest podbudowanie oraz naładowanie dobrą energią każdego chorego dziecka, w tak ciężkich chwilach podczas choroby. Zbiórka gadżetów na terenie miast Gdańska, Ustki, Słupska i Koszalina trwała do 6 grudnia 2016. Jak zwykle nasi uczniowie nie zawiedli i podarowali gry planszowe, maskotki, książki oraz materiały plastyczne. Patronat honorowy objęli Pan Wojewoda Pomorski, Zachodniopomorski oraz Prezydent Miasta Gdańska, Koszalina. Oczekujemy również na objęcie Patronatem Honorowym akcji Pana Rzecznika Praw Dziecka. 

Serdecznie dziękujemy szlachetnym ofiarodawcom.

USMIECH DZIECKA 2     USMIECH DZIECKA 1

AKCJA „PRZYWRÓĆMY DZIECIOM UŚMIECH”

Fundacja Przyjazny Świat Dziecka jest organizatorem akcji zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą „Przywróćmy dzieciom uśmiech”. Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Biorąc udział w akcji pomagamy w realizacji podstawowego zadania rodzinnych domów dziecka – zapewnieniu dzieciom opieki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w normalnej rodzinie. Jednocześnie projekt ma wymiar edukacyjny. Uczy dzieci i młodzież empatii, atakże pokazuje, że należy pomagać innym. Poza tym, udział w akcji sprawia, że uczniowie poprzez edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregowania odpadów i od najmłodszych lat wdrażają ją w życie. Uczniowie naszej szkoły w akcji zgromadzili ponad 4 tony makulatury.

Oto lista uczniów ze Szkoły Podstawowej nr1 w Ustce którzy zgromadzili powyżej 50 kilogramów makulatury w ramach akcji   „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech”:

 1. Kacper Goliszewski 326 kg
 2. Dawid Sawicki 190 kg
 3. Szymon Przybysz 182 kg
 4. Adam Witkowski 170 kg
 5. Nikola Skrajewska 137 kg
 6. Bartosz Dragan 130 kg
 7. Aleksander Tkacz 129,5 kg
 8. Nadia Hetmańska 120 kg
 9. Szymon Szymków 115 kg
 10. Julia Głowa 94 kg
 11. Marika Majchrzak 90 kg
 12. Daniel i Kinga Każmierczak 90 kg
 13. Mateusz Palimonka 73,5 kg
 14. Dastin Chromiec 70 kg
 15. Kacper Maciejuk 69 kg
 16. Marika Uljanicka 60 kg
 17. Natalia Gołgowska 60 kg
 18. Seweryn Smołuch 60 kg
 19. Jakub Więckiewicz 60 kg
 20. Amelia Chyrzyńska 60 kg
 21. Julia Krasucka 60 kg
 22. Kinga Nowak 57 kg
 23. Kacper Musielewicz 53 kg
 24. Aleksander Haftkiewicz 52 kg
 25. Konrad Zarzycki 52kg
 26. Kacper Cur 52 kg
 27. Marta Nowak 50 kg
 28. Anna Stodoła 50 kg
 29. Jakub Rojek 50 kg
 30. Paulina Wac 50 kg

makulatura 2016