Aktualności

Uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze poradzili sobie na egzaminie ósmoklasisty, świadczą o tym wyniki otrzymane 31 lipca 2020 roku.

L.p. Część egzaminu SP1 Ustka gmina powiat województwo kraj
1. Język polski 70.08% 55,93% 54,06% 57,83% 59%
2. Matematyka 53,15% 39,47% 38,9%  45,48% 46%
3. Język obcy nowożytny 63,85% 49,46% 45,39% 53,75% 54%

Gratulujemy uczniom i życzymy wszystkim dostania się do szkoły pierwszego wyboru.